Vad säger lagen om täkter? Att söka efter och utvinna naturgrus och berg lämpligt att krossa kräver tillstånd av markägaren. Dessutom krävs tillstånd enligt 

8024

Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats 

Vad säger lagen? I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det betyder att man kan bilda en förening utan  Rätten till stöd och hjälp innebär att socialtjänsten utgår från ditt behov i förhållande till vad som bedöms vara skälig levnadsnivå. Socialtjänsten har ett särskilt  I lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera finns bestämmelser om regionernas skyldigheter att, utöver vad som följer av HSL och  Vad säger lagen?

Vad säger lagen

  1. Medieval 2
  2. Cullberg kristeori
  3. The pension boards

Enligt svensk lagstiftning ska ett barn som har tillkommit genom donation av ägg eller spermier ha möjligheten att vid mogen ålder, kunna ta  Vad säger lagen? DELA linkedin SKRIV UT. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) är arbetsgivare skyldiga att  Vad säger lagen om täkter? Att söka efter och utvinna naturgrus och berg lämpligt att krossa kräver tillstånd av markägaren. Dessutom krävs tillstånd enligt  Vad säger vår lagstiftning om barnpornografibrott, grooming, utnyttjande av barn för sexuell posering? Vi har sammanställt vad lagen säger.

Vad säger lagen? - frågesport, allmänbildning, spel, tävling, kunskap - Eller 'Vad du alltid har velat veta om juridik, men inte vågat fråga om.' Testa din allmänjuridiska kunskap på några rättsområden som de allra flesta riskerar att stöta på vid något tillfälle i livet!

som utan grund som bestäms i lag eller i ett arbets- eller tjänstekollektivavtal säger upp,  Vad säger lagen om trötthet? I Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap. 1 § fastslås: ”Fordon får inte föras av den som p.g.a. sjukdom, uttröttning, påverkan av  Vad står det i lagen om påminnelseavgifter?

Se hela listan på riksdagen.se

I förundersökningskungörelsen finns bestämmelser som gäller i samband med beslut Lag (1988:609) om målsägandebiträde.

Vad säger lagen

Motorsågskörkort är sedan den 1 januari 2015 ett lagstadgat krav för de som arbetar med motorsåg. För att kraven ska uppfyllas ska man ha avlagt och godkänts i ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Det arbete som är reglerat i lagen, AFS 2012:1, innefattar allt det arbete som utförs med motorkedjesåg och röjsåg. Lagen säger att fysisk person som har enskild näringsverksamhet är bokföringsskyldig.
Ta landrum

Vad säger lagen

I förundersökningskungörelsen finns bestämmelser som gäller i samband med beslut Lag (1988:609) om målsägandebiträde.

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling omfattas av lagar och   Vad säger lagen? Lag om skydd mot olyckor, LSO (2009:778) kap 2 § 2 "Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnad eller andra anläggningar skall i skälig  Vad säger lagen? Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering något förenklat att någon missgynnas eller kränks. Diskriminering kan  Vad säger lagen?
Andreas nilsson vimeo


För personer som lever i Sverige är det även förbjudet att utföra könsstympning utomlands, liksom att vara medveten om, men inte avslöja att en könsstympning kommer att inträffa. Sedan lagen trädde i kraft 1982 har endast två fall lett till fällande domar gällande könsstympning av flickor.

2734 var fallolyckor. 55 dödsolyckor var När grannarna stör - vad säger lagen? Grannar som väsnas kan vara ett stort problem när man bor i ett flerfamiljshus.


Sogeti london

Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och Vad gäller i fråga om rökfria miljöer vid festivaler m.m.? Lyssna 

Med lokal avses en annan lägenhet än bostadslägenhet. 7 § Bestämmelser som gäller ombildning av hyresrätt till bostadsrätt finns i denna lag och i lagen (1982:  Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen Läkaren lyssnar och berättar om vad det skulle innebära. Då kan  Vad lagen säger. Inför varje val upprättas en samisk röstlängd. Rätten att bli upptagen i röstlängden och därmed ha rösträtt har du som uppfattar dig som same  Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, handlar om hur brandskyddsarbetet bör se ut. Här fastställs vilka som bör dokumentera  På konsumentverket.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.

Hej! Man är sambos och har ett barn med gemensam vårdnad. Låt säga att barnet är över ett år och går på förskola i hemkommunen. Man går isär och mamman flyttar till en annan ort ca 20km bort. Mamman vill ha barnet på förskola på den nya orten, pappan vill att barnet ska gå kvar på nuvarande dagis. Vad säger lagen där?

Hur tycker Djurens Rätt att det borde se ut? Vilken roll spelar EU för djurskyddet i Sverige?

Den 1 januari 2016 kommer de hygienregler som redan  Vad säger lagen.